žab

rekonštrukcia I interiér 
Bratislava, 2017
v procese 
tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman

Rekonštrukia bytu pre mladú rodinu.