nájomnė byty

ideový návrh obytnej štvrte
Jarok, 2013
architektonická súťaž
tím: Michal Pulman, Martina Pulmanová
vizualizácie: noø

Gánok
otvorená chodba pozdĺž dvorovej, zriedkavejšie uličnej steny domu. Gánok bol od dvora alebo ulice ohraničený drevenými alebo murovanými stĺpmi, medzi ktorými mohlo byť zábradlie alebo múrik. Chránil vstup do domu a bol tiež miestom, v ktorom sa v lete mohlo pracovať alebo odpočívať. Vyskytoval sa najmä v nížinných oblastiach Slovenska s murovaným staviteľstvom. Gánok je posledný stupeň vývoja podstenia. Keď sa priestor medzi stĺpmi zasklil, stala sa z neho veranda.
Polonec, A.: Stĺpové podstenia obytných domov na južnom Slovensku. Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia, roč. 65, 1971, 27-63.

 Návrh zástavby bytového súboru je odsadený od školy a zachováva existujúci pás zelene.  Objekty sú umiestnené na pozemku s orientáciou V-Z. Svojim usporiadaním vytvárajú poloverejné medzipriestory.  Vstup do jednotlivých objektov je z otvoreného schodiska, prípadne z terénu. Dispozičné riešenie bytového domu vychádza z dispozície vidieckeho domu s „gánkom“. Ten slúžil ako exteriérová chodba pod strechou  
V objektoch sú situované bytové jednotky rôznych veľkostných kategórií. 1,2, a 3 izbové.