ateliér

rekonštrukcia I Obecná škola 
Breznička 2014
tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman, Juraj Gábor 
foto: archív obce Breznička

Prestavba domu obecnej školy na ateliér či víkendový dom.