fabrika slovenka

dokumentácia areálu a úprava kotolne textilnej fabriky Slovenka na kreatívny inkubátor
Banská Bystrica, 2012
ideový návrh
tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman

Projekt vznikol ako reakcia na plán investora prestavať textilno-premyselný areál Slovenka. V dialógu s investorom sme sa snažili o zachovanie aspoň časti z pôvodných objektov, ktoré dodávajú tomuto miestu nenahraditeľný charakter.

Návrh poukazuje na možnosť prístupu premeny areálu bývalého textilného závodu Slovenka. Príklad zachovania a využitia jedného z objektu v areáli. Vytvorenie polyfunkčného objektu s kultúrno-spoločenskou funkciou, ktorý by doplnil absentujúci mestský priestor. Vytvorenie spoločenskej sály, múzea závodu, knižnice, prenajímateľné kancelárie, študovne... 

Priemyslené budovy investor v roku 2015 asanoval a momentálne je pozemok blízko centra mesta na predaj.