dom na námestí

rekonštrukcia I rodinný dom 
Špania Dolina, 2014
štúdia, v procese
tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman,  
foto: noø, archív Špania Dolina

Rekonštrukcia baníckeho domu v exponovanej polohe na námestí obce Špania Dolina. Dom prešiel viacerými neodbornými zásahmi a dostavbami. Z exteriéru vraciame domu vyššieho úradníka pôvodný charakter, materiálovo, tvarovo a farebne. Objekt garáže bez historickej hodnoty sme poňali radikálnejšie, zmena dispozície a modernejšie použité detaily pre túto lokalitu typických materiálov. 
Interér prešiel kompletnou úpravou dispozície a je tak v kontraste k pamiatkovému prístupu z exteriérovej strany. Víkendový dom by mal pohodlne ubytovať dve rodiny. Nevýhodu v podobe absentujúcej záhrady vidíme ako príležitosť väčšieho prepojenia domu s námestím, akoby verejnou záhradou.