balb

Veľký byt 
Praha, 2015
interiér, realizácia, v procese
tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman
vizualizacie: elevenstrings