kvač

rekonštrukcia I interiér 
Bratislava, 2017
štúdia, realizácia
v procese

tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman
vizualizácia: Jakub Vozarik