mestské zásahy Nitra

Návrh úpravy verejných mikropriestorov sídliska Párovce
Nitra, 2012
ideový návrh
tím: Martina Pulmanová