u kostolníka

obnova baníckeho domu - národnej kultúrnej pamiatky, Špania Dolina, 2020
štúdia, realizácia
tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman 

foto: noø

Obnova národnej kultúrnej pamiatky v obci Špania Dolina, kde sa citlivou úpravou dispozície docielilo prepojenie s exteriérom. Veľkú pozornosť venujeme umelecko remeselnej obnove, snažíme sa zachovať čo najviac pôvodných a dochovaných prvkov.