nová doba

rekonštrukcia I interiér
Bratislava, Nová Doba 2013
realizácia, v procese
tím: Michal Pulman, Martina Pulmanová
foto: Dominika Jackuliaková, archív mesta Bratislavy