divadelná Nitra

Exteriér divadelného festivalu
Nitra, 2012
realizácia
tím: Mária Dida, Martina Pulmanová
foto: noø