jak

rekonštrukcia I interiér 
Bratislava, 2017
štúdia
v procese

tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman