hala

Hokejbalová hala 
Banská Bystrica, 2011
ideový návrh
tím: Jakub Dvorák, Michal Pulman, 
foto: noø

Cieľom projektu je všestranná kultivácia predmetného územia do podoby dôstojného riešenia školského športového areálu rozdeleného do troch stavebných fáz.  V prvých dvoch fázach je to vybudovanie samotného centra netradičných športov – viacúčelovej športovej haly,  ktorá by bola v správe Banskobystrickej Hokejbalovej únie. V prvej fáze je to vybudovanie hokejbalového ihriska so zázemím (šatne, hľadisko, wc návštevníci, náraďovňa), druhá fáza pozostáva z vybudovania prestrešenia už jestvujúceho hokejbalového ihriska a doriešenie statickej dopravy. V tretej fáze sa rekultivujú zvyšné športové plochy a doladí  sa celkový výraz športového areálu školy.  Napriek tomu, že hracie plochy bude treba prevádzkovať s kontrolným režimom, je v záujme investora obohatiť ponuku voľnočasového športového vyžitia širokému spektru obyvateľov mesta.