Juraj Gábor I zraková pyramída

dočasná stavba, realizácia
Súľov Hradná 2015
reinštalácia objektu pyramídy do exteriéru
autor projektu : Juraj Gábor
tím: Michal Pulman
koordinácia a financovanie: Stanica 
Žilina-Záriečie
statika objektu: Ondrej Marko, Štefan Halvoň
stavbyvedúci: Ján Gábor
foto: noø, Stanica Žilina-Záriečie, Patrik Václavík

“Mojou ambíciou je, aby človek zastal, rozmýšľal nad tým, čo vidí a prečo by to mohlo byť zaujímavé. Trpezlivosť ma učí umeniu.”
Juraj Gábor