radnica

Mestský Úrad
Leopoldov, 2014
architektonická súťaž
tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman, Sebastian Nagy 
foto: noø

Exponovaná poloha na križovatke, nárožie oproti kostolu, priame napojenie na námestie. Mestský úrad je vložený do centra. Spolu s Mestskou knižnicou tvorí kompaktný objekt priamo na nároží. Vymedzuje sa, no zároveň dopĺňa medzery. Objekt sa otvára aj uzatvára. Pod jednou strechou spája všetky požadované spoločenské aj verejné funkcie. Dom funguje. Funkcie sú nezávislé, no vo vzájomnej interakcii. Svoje priestory otvára od námestia a v zadnej časti ponúka jednoduchý verejný priestor slúžiaci aj návštevníkom aj okoloidúcim.