malý byt

Bratislava, 2015
interiér, realizácia
tím: Martina Pulmanová, Michal Pulman
foto: nora a jakub

Jednoizbový byt v bývalej robotnícej kolónií prešiel kompletnou rekonštrukciou. Do otvorenej dispozície sme vložili funkčné nábytkové objemy, ktoré oddeľujú jednotlivé časti bytu. Materiálovo sú jednotné a spájajú tak jednotlivé časti bytu do jedného celku.