horáreň 02

Špania Dolina, 2022

novostavba, projekt pre stavebné povolenie
tím: Michal Pulman, Petra Horváthová, inflow

Novostavba rodinného domu vo svahu, pod lesom, na okraji historickej obce a s výhľadom na Zvolenskú kotlinu. Dom sa snaží skryť svoju skutočnú veľkosť za rozdelenie do menších hmôt, ktoré medzi sebou vytvárajú funkčné medzipriestory. Medzi dennou a nočnou časťou sa nachádza zimná záhrada, ktorá v prechodnom období funguje ako rozšírenie interiérovej využiteľnej plochy.